Önemli Bilgilendirme: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti Yönergesi’ne göre borsa işlemleri dışındaki sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan uyuşmazlıkların çözümü için Birlik bünyesindeki Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyetine başvuruda bulunabilirsiniz. Heyete başvurulmadan önce başvuru sahibi tarafından kurumumuza uyuşmazlık ile ilgili bir başvurunun (uyuşmazlığa konu işlem veya eylemin gerçekleştiği tarihten itibaren) en geç beş yıl içinde yapılması zorunludur.

TSPB Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti Başvuru Formu için tıklayınız.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti Yönergesi için tıklayınız.